Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2014

ΚΑΝΟΝΑΣ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ


Τα τουρκικά φωνήεντα χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 
χοντρά (kalın) και λεπτά (ince) :

kalın            a        ı        o        u
ince             e        i         ö        ü 


Ο παραπάνω χωρισμός έχει να κάνει με το πώς θα σχηματισθούν κάποια παράγωγα των τουρκικών λέξεων, όπως π.χ. ο πληθυντικός των λέξεων, που τελειώνει πάντα σε σε lar ή σε ler, ανάλογα με το τελευταίο φωνήεν της λέξης και σύμφωνα πάντα με τον παρακάτω πίνακα :

- a                    e - e                    ı - a                    i - e
- a                    ö - e                   u - a                    ü - e

          Έτσι έχουμε :

                      Πληθυντικός Αριθμός (σε –lar ή –ler)

duvar = τοίχος                          duvarlar = τοίχοι
merdiven = σκάλα                    merdivenler = σκάλες
anne = μαμά                             anneler = μαμάδες (και γονείς)
araba = αυτοκίνητο                  arabalar = αυτοκίνητα
limon = λεμόνι                           limonlar = λεμόνια
sebze = λαχανικό                     sebzeler = λαχανικά
ömür = ζωή                               ömürler = ζωές
renk = χρώμα                           renkler = χρώματα
memnun = ευχαριστημένος     memnunlar = ευχαριστημένοι

Δεν υπάρχουν σχόλια: