Τρίτη, 31 Ιουλίου 2012

Οι πολύγλωσσοι είναι και εξυπνότεροι

Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, πέρα από την μητρική, κάνει τον εγκέφαλο να λειτουργεί καλύτερα, μας κάνει εξυπνότεροι ... αναπτύσσει τς νοητικές ικανότητες του μυαλού μας, ενισχύει τη μνήμη και μας προφυλάσσει από την άνοια. Με άλλα λόγια η γνώση ξένων γλωσσών, αποτελεί μία ευεργετική μορφή εκπαίδευσης του εγκεφάλου.